Zaváté stezky lovců kožešin

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě
Vás zve na letní stanový tábor dětí.

16. - 23. 7. 2016, Střítež nad Bečvou

Komu je pobyt určen

Dětem ve věku 6-14 let.

Místo a čas odjezdu

V sobotu 16. července 2016 v 13:45
v Ostravě na hlavním nádraží
popř. v 16:00 na tábořišti po domluvě.

Místo a čas návratu

V sobotu 23. července 2016 v 15:45
do Ostravy na hlavní nádraží
popř. v 12:00 předání dětí na tábořišti po domluvě.

Místo pobytu

Tábořiště s indiánskými stany tee-pee
ve Stříteži nad Bečvou.

Jak dítě přihlásit

Vyplnit e-přihlášku.
Bližší informace na telefonním čísle 724 345 393
nebo na e-mailu vedouci@tabor-lovci-2016.cz.

Cena pobytu a termín zaplacení

1 800 Kč (při více dětech z jedné rodiny 1 500 Kč za dítě).
Platba převodem na účet 230 036 5561/2010,
var. symbol 2016, nejpozději do 30. června 2016.

Co s sebou

Seznam základního vybavení je vyvěšen v sekci s sebou.
Vše je nutno sbalit do batohu!